Basis Databank Akten Burgerlijke Stand

Opleiding Burgerzaken Vlaanderen, 11 november 2023 van 9u tot 12u

De cursus die je op deze website vindt bevat volgende delen:

In deze basisopleiding focussen we op ‘Deel 1 - Algemeen’. Dit zijn de begrippen die je moet kennen om akten burgerlijke stand op te maken. Daarnaast gaan we dieper in op de migratie van akten, om af te sluiten met een aanzet naar de moeilijkere onderwerpen die in een latere opleiding verdiept worden: verbeteringen en buitenlandse akten.

Inhoud van deze les

Oefeningen