3. Afschriften en uittreksels

Afschriften en uittreksels

Artikel 28, 29§2 en 30 oud BW

De uittreksels en afschriften vermelden de gegevens zoals in de modellen die bij KB1 werden vastgelegd.

Een uittreksel vermeldt de actuele gegevens van de akte, zonder de historiek van de staat van de persoon op wie de akte betrekking heeft.

Een uittreksel van een akte die werd opgemaakt voor 2019 vermeldt dezelfde gegevens als een uittreksel van een akte die in de DABS werd opgemaakt.

Een afschrift vermeldt de oorspronkelijke gegevens van de akte en de historiek van de staat van de persoon op wie de akte betrekking heeft.

Afschriften vermelden de basis voor de opmaak van de akte indien de akte werd opgemaakt op basis van een:

Een afschrift van een akte opgemaakt op basis van een buitenlandse akte bevat een afschrift van de Belgische opgemaakte akte en op verzoek van de persoon die het afschrift vraagt de afdruk van de gescande buitenlandse akte en eventueel de vertaling ervan.

Een afschrift van een akte die werd opgemaakt voor 31 maart 2019 bestaat uit de afbeelding van de papieren akte met alle randmeldingen en de metadata van de wijzigingen van deze akte sinds 31 maart 2019.

Akte voor 2019 met wijzigingen


Akte na 2019 met wijzigingen

Uittreksels of afschriften worden afgeleverd door de ABS of elektronisch door de DABS.

Ze zijn voorzien van een elektronisch zegel door de DABS.

Ze worden gelegaliseerd indien nodig om in het buitenland te gebruiken door de FOD Buitenlandse Zaken.

De uittreksels en afschriften vermelden de datum van afgifte en worden geauthentificeerd door het elektronisch zegel van de DABS.


Recht op afschriften en uittreksels

Artikel 29§1 oud BW

Volgende personen hebben recht op een uittreksel of afschrift van:

 1. een geboorteakte van meer dan 100 jaar oud, een huwelijksakte van meer dan 75 jaar oud, een overlijdensakte van meer dan 50 jaar oud
  • iedereen
 2. een akte minder dan honderd jaar oud:
  • de persoon op wie de akte betrekking heeft
  • zijn echtgenoot of echtgenote
  • zijn wettelijk samenwonende
  • zijn wettelijke vertegenwoordiger
  • zijn bloedverwanten in de opgaande of nederdalende lijn
  • zijn erfgenamen
  • hun notaris en hun advocaat
 3. een akte van minder dan honderd jaar oud die melding maakt van aanpassing van de registratie van het geslacht:
  • de persoon op wie de akte betrekking heeft
  • zijn wettelijke vertegenwoordiger
  • zijn erfgenamen
  • hun notaris en hun advocaat

Merk op dat een uittreksel zonder afstamming, waar eenieder recht op had, niet meer bestaat.