1. Overzicht wijzigen van akten

Overzicht

De mogelijkheden die hoger staan hebben steeds voorrang op degene die lager staan. Bv.: