3. Verschillende gegevens

Een gemigreerde akte of een vorige DABS-akte bevat een materiële vergissing of werd fout gemigreerd. Dit blokkeert om een nieuwe akte op te maken

Welke migratie wint?

Als twee of meer akten in de registers verschillende gegevens bevatten en je migreert deze akten, dan zal de DABS als metadata/uittrekselsgegevens steeds die van de laatste migratie nemen.

Wat betekent dat je vaak als eerste stap van een probleem oplossen kan bijsturen door de akte met de meest juiste gegevens in opnieuw te migreren.

Dit werkt niet meer als er reeds een DABS-akte bestaat waar de persoon in voorkomt. Het werkt evenmin als de geboorteakte van de persoon een van de akten is, dan zullen die gegevens behouden blijven die je in de migratie van de geboorteakte opneemt.

Bv.:

twee gemigreerde akte

twee gemigreerde akte

Oplossing

Sinds april 2021 kan je zelf een gewijzigde akte (technisch de derde soort gewijzigde akte. Zie gewijzigde akten ) maken die enkel op het afschrift van een gemigreerde akte verschijnt. Zo hoef je dit niet meer aan de helpdesk te vragen.

Net zoals voor elke andere wijziging heb je een reden nodig om de akte te wijzigen. Dit kan zijn:

Voor april 2021:

Vraag aan de helpdesk om een gewijzigde akte klaar te maken die de ABS of de gemachtigde kan tekenen.

Opmerkingen

Let op:

Voorbeeld 1: Twee gemigreerde akten met verschillende gegevens

Oplossing 1

Voorbeeld 2: Twee gemigreerde akten met verschillende gegevens

Oplossing 2

Voorbeeld 3: Een gemigreerde akte en een DABS-akte met verschillende gegevens

Oplossing 3