3. De ingevulde data (metadata/uittreksel) van een migratie is fout.

Bevoegde ABS

De ABS die bevoegd is om de akte te migreren, dat is de ABS die de akte heeft opgemaakt (Artikel 109 wet 18 jun 2018)

Voorbeeld

Het afschrift/beeld uit de boeken zegt: ‘Maurice’. De ingevulde data zegt ‘Maurise’

Migratiefout

Oplossing

Migreer de akte correct door de ingevulde data aan te passen zodat deze gelijk is aan het afschrift/beeld
Migratiefout oplossing

De data die je meegeeft op uittrekselniveau moet overeenkomen met de data die in de oorspronkelijke akte staan.

Uitzondering 1

Als er een latere wijziging is met een akte opgemaakt in de DABS dan moet je deze wijzigingen meenemen in de metadata/uittreksel gegevens. Het uittreksel bevat immers de actuele data rekening houdend met alle latere wijzigingen.

Bv.:

Uitzondering 2

Als er reeds een akte is opgemaakt na 31 maart 2019 die de gegevens van een foute migratie overneemt, dan kan je de migratie niet meer verbeteren.

Bv.:

Oplossing: