4. Materiële vergissing

Materiële vergissing

Artikel 33 en 34 oud BW

Een materiële vergissing houdt in dat een ambtenaar van de burgerlijke stand, bij de opmaak of wijziging van een akte van de burgerlijke stand, bij vergissing een gegeven heeft opgenomen in deze akte dat niet volledig overeenstemt met de vermelding van dit gegeven op de authentieke akten of officiële attesten die hij op dat ogenblik in zijn bezit had.

Bevoegde ABS

De algemeen bevoegde ABS of de ABS die de akte heeft opgemaakt waar de materiële vergissing in staat.

Akten van voor 31 maart 2019

De ABS kan onderstaande materiële vergissingen zelf verbeteren:

Bovendien kan je enkel deze zaken verbeteren met materiële vergissing als het gegeven dat je verbetert een wettelijke verplichte vermelding van een DABS-akte is.

Akten van na 31 maart 2019

Voor akten vanaf de DABS worden de mogelijkheden uitgerbeid om tegenmoet te komen aan vergissing gemaakt door (het gebruik van) een informaticatoepassing.

De ABS kan onderstaande materiële vergissingen zelf verbeteren:

 1. schrijf– of typfouten in namen en voornamen
  • De huwelijksakte zegt ‘Francois’, in de geboorteakte vinden we correct ‘François’
 2. omwisseling van voor- en familienaam
  • De erkenningsakte vermeldt voor de moeder als voornaam ‘Jansens’ en als familienaam ‘Nathalie’
 3. verwisseling van personen
  • de erkenningsakte werd opgemaakt met de moeder als erkenner en de erkenner als de persoon ten aanzien van wie de afstamming vaststaat.
 4. ontbreken van voornamen of delen van een naam
  • De huwelijksakte neemt de tweede en derde voornaam niet op die wel in de (buitenlandse) geboorteakte staat
 5. foute diakritische tekens
 6. een fout in de gegevens van of het ontbreken van een getuige in de huwelijksakte
 7. het foutief of niet overnemen in een akte van de burgerlijke stand van bepaalde gegevens vermeld in de authentieke akten of officiële attesten die bij het opmaken van de akte werden voorgelegd (dus ook op basis van het proces-verbaal of een medisch attest)
  • De aktebasis vergeten in te vullen bij een echtscheidingsakte
  • De kracht van gewijsde fout overgenomen

Een materiële vergissing verbeter je met een gewijzigde akte. Het bewijsstuk neem je op als bijlage. Als het stuk waarop je je baseert een akte uit de DABS is, moet die niet als bijlage.

Voorbeeld

De huwelijksakte zegt ‘Francois’, in de nog niet gemigreerde geboorteakte vinden we correct ‘François’

Huwelijksakte + Niet gemigreerde geboorte

Oplossing

(de geboorteakte werd na de verbetering gemigreerd)

Opmerkingen