5. Wijziging op basis van een andere akte of een aangifte

Aan de hand van een andere akte of aangifte die aan de basis van de wijziging ligt maakt de ABS een gewijzigde akte op. Artikel 31§2 oud BW.

1. Een buitenlandse akte stelt een wijziging in staat vast

De herstelwet biedt een oplossing om wijzigingen aan te brengen in gevolge een akte die zelf niet in de DABS hoeft opgenomen te worden en waar je geen andere oplossing voor vindt.

Bv.:

Oplossing:

2. Aangifte geslacht na geboorteakte met onduidelijk geslacht

3. Een (buitenlandse) ‘hogere’ akte stelt onvolledige informatie vast

Algemeen

Alle onderstaande voorbeelden gaat over verklaarbare verschillen die in onze akte zijn geslopen. Vaak als gevolg van verschillen in notatie op paspoorten, akten en andere documenten of als verschillen in gebruik. Werkelijke verschillen zijn voor de familierechter

Neem de buitenlandse akte op als bijlage aan de gewijzigde akte.

Bv.:

Bv.:

Bv.:

Bv.:

Bv.:

Namen die zonder expliciete individuele beslissing gewijzigd zijn in het buitenland, en eerder door een wetswijziging of verandere praktijk gewijzigd werden.

Let op, dit kan niet eender welke nieuwe identiteit zijn die een betrokkene voorlegt. Zie identiteitsfraude. De voorbeelden geven een duidelijk vast te stellen wetswijziging of wijziging in de praktijk in het buitenland aan.

Bv.:

Bv.:

Tegenvoorbeelden

Gebruik de mogelijkheid om een gewijzigde akte op te maken op basis van een andere akte niet als er een andere oplossing is (zie overzicht):

  1. Zaken die onder de definitie van materiële vergissing vallen
  2. Wijzigingen van staat die de ABS moet opmaken als akte (Art.68 §§ 1 en 2 oud BW). Bv. een Belg die verzoekt om zijn buitenlandse naamsverandering (die we kunnen erkennen volgens onze IPR-regels) op te maken, of een naamsverandering die voorligt om een andere akte op te maken.
  3. Betwistingen, vaststellingen of verbetering in de afstamming van een kind zonder dat de familierechtbank tussenkomt
    • de ABS kan geen gewijzigde akten maken om de afstamming van een kind te wijzigen. Een fout in de afstamming in de geboorteakte wordt verbeterd door de familierechter!

Om deze afweging correct te kunnen maken is er steeds nauwgezet onderzoek nodig naar de staat van de persoon en eventuele wijzigingen in die staat.

Het is belangrijk dat de ABS volledige dossiers samenstelt. Bv. bij de nationaliteitsverklaring of de huwelijksaangifte of aangifte van erkenning.

Denk steeds op voorhand na (bij de aangifte, verklaring of informatieverstrekking) hoe je de akten die je moet opmaken in de DABS zal kunnen opmaken. Zo ontdek je tijdig problemen die je kan opvangen en extra akten, beslissingen of bewijsstukken vragen.

Identiteitsfraude

Deze mogelijkheid kan evenmin gebruikt worden om iemand zijn gegevens te wijzigen die voorheen een valse identiteit gebruikte.

Bv.:

Bv.:

Opmerkingen