8. Overgangsbepalingen

Papieren akten

Artikel 109 tot 111 van de wet


Aangifte

Artikel 112 tot 114 van de wet

Een aangifte van geboorte, huwelijk of overlijden vanaf 31 maart 2019 gebeurt volgens de nieuwe regels. Ook als de geboorte of het overlijden plaats vond in 2018.


Doorsturen gegevens via de DABS

Artikel 115 van de wet

De griffie en de FOD Justitie sturen alle gegevens door via de DABS van alle kracht van gewijsde gegane rechterlijke beslissingen, beslissingen tot erkenning van een adoptie of koninklijke en ministeriële besluiten, die nog niet werden overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand of nog niet werden gerandmeld op een akte van de burgerlijke stand vóór de inwerkingtreding van deze wet.


Verbeteringen

Artikel 116 van de wet

De nieuwe regels rond materiële vergissing zijn van toepassing op akten opgemaakt vanaf 31 maart 2019.

Voor verbetering van de voor 31 maart 2019 op papier opgemaakte akten geldt een andere defintie als materiële vergissing:

Deze materiële vergissingen kunnen slechts verbeterd worden voor zover het gaat om verplichte vermeldingen van de akten van het nieuwe burgerlijke wetboek.

Vergeten randmelding

Als blijkt dat op een akte in de registers van voor 31 maart 2019 een randmelding vergeten is:

De herstelwet voorziet in een overgangsbepaling om een elektronische randmelding aan te brengen. Vraag dit aan de helpdesk.

Bijvoorbeeld: