4. Chronologie

Met andere woorden: je maakt verschillende akten op en je kan ze niet chronologisch inbrengen - een latere akte met nieuwe gegevens werd reeds opgemaakt in de DABS voor je een oudere akte kan opmaken

Oplossing

Je kan akten in omgekeerde chronologische volgorde opmaken, zolang de vorige akte de wijziging bevat die in de volgende chronologische akte resulteert. De DABS controleert hiervoor op aktedatum en datum feit.

Dit werkt niet indien:

In die gevallen, kan de helpdesk de naam van de persoon die de DABS kent tijdelijk terugzetten naar een oudere naam, zodat je de nieuwe akte kan opmaken met die oudere naam.

Opmerkingen

Voorbeeld 1

Oplossing 1

Voorbeeld 2

Helpdesk moet tussenkomen

Oplossing 2