7. Verbetering door de familierechter

Verzoekschrift (artikel 35 burgerlijk wetboek) indienen bij de familierechtbank door:

De gegevens van het vonnis of arrest nodig voor de opmaak van gewijzigde akte worden via de DABS aan de bevoegde ABS (= de algemeen bevoegde ABS ) bezorgd. De ABS maakt de gewijzigde akte op en neemt de in kracht van gewijsde gegane beslissing op als bijlage in de DABS.

Wanneer?

De akte bevat een fout die we niet met de vorige mogelijkheden kunnen verbeteren. Bv.:

Voorbeeld

Foute geboorteakte

Oplossing

De familierechter kan de akte verbeteren.

Verbeterde geboorteakte