7. Buitenlandse akten

Ontbrekende gegevens in buitenlandse akten

Huidige oplossing

Drie principes

Ontbrekende gegevens

De DABS voorziet volgende technische oplossing als de geboortedatum of geboorteplaats niet is opgenomen in de buitenlandse akten

lege datum en onbekende plaats

Dit heeft voornamelijk nut bij de ouders in de geboorteakte. In heel veel landen vermelden de afschriften en de uittreksels van de geboorteakte deze gegevens niet.

Neem geen geboorteakte van een kind op met ontbrekende gegevens van het kind, dat lijkt een fout in de buitenlandse akte die voorligt of een interpreatie/IPR-probleem van de akte die voorligt.

Gevolgen

Met bovenstaande kom je regelmating onoplosbare problemen tegen. De voorbeelden hieronder werken ze uit.

Voorbeeld 1

Een persoon opgenomen als ouder in een geboorteakte zonder geboorteplaats- en/of -datum zou nu als hoofdpersoon in een andere akte moeten voorkomen. De DABS neemt de lege geboortedatum en de onbekende geboorteplaats over.

Oplossing 1

Voorbeeld 2

Sommige buitenlandse geboorteakten vermelden geen naam van de moeder of uitzonderlijk van de vader en moeder

Oplossing 2

Voorbeeld 3

Een andere DABS-akte bevat reeds de moeder en de vader van een buitenlandse geboorteakte die ik nu moet opmaken. De buitenlandse akte bevat geen geboortedatum en -plaats voor de ouders. de andere akte in de DABS uiteraard wel.

Oplossing 3