2. DABS problemen oplossen - Inleiding

De volgende pagina’s overlopen alle mogelijkheden om akten te wijzigen - met een focus op fouten oplossen in akten.

Conventies:

In de volgde pagina’s gebruiken we schema’s om telkens een probleem of mogelijkheid te illustreren.

DABS-akte

Een schematische voorstelling van een akte opgemaakt in de DABS.

Gemigreerde akte

Een schematische voorstelling van een akte van voor 31 maart 2019 die werd opgenomen in de DABS

Buitenlandse akte