5. Gewijzigde akten

Artikel 31 oud BW

De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt een gewijzigde akte op basis van:

Als het een Belgische rechterlijke beslissing is, stuur de griffier de gegevens nodig voor de wijziging via de DABS naar de bevoegde ABS. De ABS maakt de gewijzigde akte of akten op.

De rechterlijke beslissing wordt opgenomen als bijlage in de DABS.

De ABS maakt ook een gewijzigde akte op eigen initiatief in volgende gevallen:

De gewijzigde akte vermeldt:

Als er geen enkele akte gewijzigd wordt, dan maakt de ABS een akte op.

Bv.:

Technisch

Technisch gezien, zijn er in de DABS drie soorten gewijzigde akten.

  1. een die de persoon in de geboorteakte kan wijzigen en alle aktegegevens
  2. een die andere personen in een akte kan wijzigen (bv. ouders in de geboorteakte of echtgenoten in de huwelijksakte) als die geen geboorteakte hebben in de DABS
  3. een die op het afschrift van een gemigreerde akte een wijziging kan toevoegen in de historiek, zonder de metadata te wijzigen. (specifiek te gebruiken om gemigreerde akten te wijzigen bij Twee akten met verschillende gegevens )

Wettelijk gezien is er geen onderscheid, praktisch gezien voer je uit wat je kan in zoveel gewijzigde akten als nodig.

Bv.:

Het is aanvaardbaar dat dus 1 vonnis met twee of meerdere gewijzigde akten wordt opgemaakt.