4. Migratie

Migratie van oude akten

Oude akten opnemen (de term uit de wet) noemen we een akte migreren.

Akten van voor 31 maart 2019 kunnen opgenomen worden (=gemigreerd) in de DABS, afhankelijk van welke data beschikbaar is.

De data die je meegeeft op uittreksel-niveau moet overeenkomen met de data die in de oorspronkelijke akte staan.

Het rijksregister kan geen effect hebben op hoe je de akte correct migreert, enkel de akte uit de boeken kan dit. De akte stelt de staat vast van de persoon!

Voor 31 maart 2019 werden heel veel akten van voor 31 maar 2019 gemigreerd op basis van beschikbare data in de toepassingen van Cipal Schaubroeck, Cevi, Remmicom, Vanden Broele, …

Als daar fouten zijn ingeslopen die niet overeenkomen met de oorspronkelijke akte, dan kan je en moet je de akte opnieuw migreren om dit te verbeteren.

Beweging op een oude akte

Akten die niet gemigreerd zijn of niet volledig gemigreerd zijn, worden vanaf 31 maart 2019 op verzoek gemigreerd van zodra er een beweging op de akte plaats heeft.

Dit kan zijn:

De DABS voorziet in een notificatiesysteem waarin je een bericht krijgt dat een akte gemigreerd moet worden.

Bv. je krijgt een notificatie om een akte te migreren als ze nog niet aanwezig is de DABS als:

Tips migratie

Principe migratie

Je neemt de oude akte op in de DABS, zowel de gegevens om een afschrift af te leveren als de gegevens om een uittreksel af te leveren.

Dat betekent dat je drie dingen moet kennen om te migreren:

  1. Wat is een afschrift?
  2. Wat is een uittreksel?
  3. Begrijp ik wat in de akte staat die ik wil migreren?

Migratie van een akte die reeds door een nieuwe akte in de DABS gewijzigd is

Datum uitwerking

Datum uitwerking is een verplicht gegeven op een uittreksel uit de DABS voor alle akten waar het niet gelijk is aan een andere datum (bv. geboortedatum in de geboorteakte maakt datum uitwerking overbodig).

Bij een gemigreerde akte moet je steeds datum uitwerking invullen - zo kan de DABS het uittreksel correct opmaken.

Gebruik volgende data:

Soort Datum uitwerking
Geboorte Geboortedatum
Adoptie Voor 1/9/2005: datum akte vrederechter/notaris of datum beslissing rechter over de akte in geval dat partijen niet akkoord waren(niet het vonnis van homologatie van de akte)
Vanaf 1/9/2005: datum verzoekschrift
Erkenning Aktedatum
Prenatale erkenning Aktedatum
Huwelijk Aktedatum = huwelijksdatum
Echtscheiding Voor 1/6/1994: Aktedatum
Vanaf 1/6/1994: kracht van gewijsde vonnis
Nationaliteit Aktedatum
Overlijden Overlijdensdatum
Levenloos kind Overlijdensdatum

Gebruik steeds de juiste rollen om een geboorteakte te migreren.

De akten vermelden moeder en vader of ouder 1 en ouder 2 eventueel de adoptanten van een gewone adoptie.

Een overzicht wanneer je wat gebruikt:

Een kort overzicht over adoptie en gevolgen op de afstamming

Rijksregisternummers

Zorg dat elke persoon in een akte die je gaat wijzigen een rijksregisternummer heeft vooraleer je de nieuwe akte of gewijzigde akte opmaakt. Als je na migratie niet voor elke persoon een rijksregisternummer in de DABS aanwezig hebt, moet je dat eerst rechtzetten. Als je enkel een afschrift of uittreksel wil afleveren is dat niet nodig.